Q-talks App och hemsida användarvillkor

REGLER OCH VILLKOR, uppdaterad 19 maj 2019

Other languages:

Välkommen till to Q-talks!

Q-talks IVS (”Q-talks” eller ”vi” eller ”oss” eller ”vår” eller liknande pronomen) erbjuder dig (”dig” eller ”din”) samtals/konversations/uppringnings-service genom Q-talks licensierade mjukvaruprogram (”Licensierad applikation”) för mobila enheter tillgängliga på Q-talks hemsida www.q-talks.com (hemsidan) eller andra tredjeparts hemsidor eller på App store (iOS) eller/och Google Play (Android). Hemsidan, den licensierade applikationen och de olika Q-talks-tjänster som erbjuds refereras här gemensamt till som ”Applikationen”. Vår Licensierade Applikation är licensierad, inte såld, till dig för användning endast enligt villkoren i denna licens, i de fall produkten eller tjänsten inte åtföljs av ett separat licensavtal, då i så fall villkoren i det separata licensavtalet gäller, med förebehåll för ditt tidigare godkännande av det separata licensavtalet. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen har tilldelats dig. Denna licens utgör ett bindande juridiskt avtal mellan Q- talks och dig och förklarar dina rättigheter och skyldigheter som användare av Tjänsten (”Licens”). Genom att använda tjänsten godkänner du villkoren i denna licens, Q-talks sekretesspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor har du inte rätt att använda tjänsten. DET GÅR INTE ATT RINGA NÖDSAMTAL MED Q-TALKS: Q-talks är inte någon ersättning för din egen mobil eller fasta telefon, och den ska inte användas för nödsamtal. Du måste se till att ha andra fungerande enheter tillgängliga för eventuella nödsamtal. KONTROLLERA EVENTUELL BEGRÄNSNING I ANVÄNDNINGEN: I vissa länder kan det råda begränsning i användningen för den Licensierade Applikationen. Du ansvarar själv för att ta reda på om du har rätt att använda Q-talks på den plats du befinner dig.

1. Licensens omfattning
Denna licens är en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar licens för att användas på mobil enhet eller surfplatta eller personlig dator som du äger eller förfogar över. Du får inte distribuera eller tillgängliggöra den licensierade Applikationen över ett nätverk där den samtidigt kan användas av flera mobila enheter eller surfplattor. Du får inte hyra ut, leasa, låna, sälja, omfördela eller underlicensiera den licensierade Applikationen. Du får inte kopiera (med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt denna licens), dekompilera, omvandla, demontera, försöka härleda källkoden för, modifiera eller skapa härledda verk i den licensierade Applikationen, eventuella uppdateringar eller någon del därav (såvida inte föregående begränsning är förbjuden enligt gällande lag eller tillåts av licensvillkoren för användning av eventuella öppna komponenter i den licensierade Applikationen, om sådana finns). Dessutom är all kommersiell kopiering eller distribution, publicering eller utnyttjande av sajten eller innehåll, programvara, kod, data eller material på eller från sajten strängt förbjudet om du inte uttryckligen fått skriftlig tillstånd från oss eller den gällande rättighetsinnehavaren. Varje försök att göra detta är en överträdelse mot våra rättigheter. Den som bryter mot dessa restriktioner riskerar åtal och skadestånd. Villkoren i Licensen täcker samtliga av oss tillhandahållna uppgraderingar som ersätter och/eller kompletterar vår tjänst, om inte en sådan uppgradering åtföljs av en separat licens, då villkoren i den licensen gäller.

2. Samtycke till dataanvänding
Hur Q-talks tar emot, samlar in och använder information om dig genom din användning av tjänsten i allmänhet, inklusive personlig information, beskrivs mer fullständigt i Q-talks integritetspolicy.

Genom att använda den Licensierade Applikationen förstår du och samtycker till att vi får samla in och använda tekniska data och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om din mobila enhet, system och applikationsprogram och kringutrustning som samlas in regelbundet för att underlätta tillhandahållandet av programuppdateringar, produktsupport och andra tjänster till dig (om någon) relaterad till den licensierade applikationen. Vi kan använda denna information för att förbättra vår service och för statistik.

3. Ändringar av denna licens
Q-talks kan komma att ändra villkoren i denna licens från tid till annan. Q-talks publicerar ändringarna i appen och på vår hemsida. Ändringarna gäller när de publicerats. Vänligen gå igenom denna licens regelbundet. Du förstår och godkänner att ditt godkännande av villkoren i denna licens eller din användning av tjänsten efter det att datum för offentliggörande av olika villkor utgjorde ditt avtal med de uppdaterade villkoren. Om du motsätter dig de ändrade villkoren har du rätt att säga upp din relation till Q-talks i enlighet med punkt 4 nedan.

4. Uppsägning
4.1 Licensen gäller tills dess den avslutas av dig eller oss. Du kan säga upp din relation med Q-talks när som helst. Om du använder vår kostnadsfria basversion kan du enkelt sluta använda tjänsten eller radera vår licensierade applikation. Om du registrerat dig för “Q-talks pro” (beskrivs nedan) kan du begära att Q-talks raderar ditt användarkonto (enligt definitionen nedan). Q-talks har rätt att säga upp dina rättigheter till denna licens när som helst om du inte följer villkoren i denna licens. Vid upphörande av licensen upphör du med all användning av den licensierade Applikationen och förstör alla kopior, helt eller delvis, av den licensierade Applikationen.

4.2 Dessutom har Q-talks rätt att säga upp relationen till dig, eller säga upp eller stänga av din användning av tjänsten när som helst:

4.2.1 om du bryter mot villkoren i denna licens;

4.2.2 om Q-talks rimligen misstänker att du använder Tjänsten för att bryta mot lagen eller gör överträdelser mot tredje parts rättigheter.

4.2.3 om Q-talks rimligen misstänker att du orättvist försöker utnyttja eller missbruka någon av våra polycier

4.2.4 om Q-talks medvetet misstänker att du använder någon av våra produkter bedrägligt eller att ditt “Användarkonto” används bedrägligt av tredje part.

4.2.5 om du har köpt “Q-talks abonnemang” (definierat nedan) från en obehörig återförsäljare.

4.2.6 omedelbart, om nödvändigt på grund av ändringar i lagen/föreskrifter av en tillsynsmyndighet eller myndighet med ett lagligt mandat inom ett visst område eller av någon av Q-talks partners

4.3 Q-talks kan genomföra en sådan uppsägning genom att förhindra dig tillgång till Tjänsten, om så är befogat. Vi förbehåller oss rätten att stänga ner användarkonton som inte innehar betalt abonnemang, som har varit inaktiva i mer än ett (1) år.

4.4 Q-talks will close/delete a user account immediately without any further notice if reporting is repeatedly received in e.g. complaints from other users about abuse of Q-talks. Abuse as: Shikane, bullying, spoiling the conversation for others etc. If complaints are directed to a specific user, Q-talks will send an email to that user with a reminder of current rules. If further complaint(s) is/are then received, the user account will be immediately closed/deleted without further information to the person concerned.

5. Tjänsten
5.1 När du har laddat ner den licensierade applikationen och blivit Q-talks-användare kan du delta gratis i konversationer – dock med begränsad konversationstid. Dessutom erbjuder Q-talks dig möjligheten att bli Premium ”Q-talks Out”-användare, vilket möjliggör för dig att delta i samtal 24/7 utan tidsbegränsningar

5.2 Tjänsten tillåter även användarna att dela med sig av kunskap och allmän information. Du bekräftar och godkänner att allt som du säger, uppger, meddelar och uttalar dig om är ditt ansvar. Q-talks ansvarar inte för användarens uttalanden och/eller inställning. Du är ensam ansvarig för dina uttalanden och konsekvenserna av att publicera eller dela med dig av dem. Användares uttalanden överensstämmer inte nödvändigtvis med Q-talks och Q-talks ger inga garantier med avseende på giltigheten, noggrannheten eller den rättsliga statusen för användares uttalanden. I samband med dina inlägg och uttalanden, bekräftar du, försäkrar och/eller garanterar att: (i) du äger eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycke och behörigheter att använda och godkänna Q-talks att använda hela patentet, varumärket, affärshemligheten, upphovsrätten eller andra äganderättigheter genom att använda tjänsten på det sätt som tjänsten och denna licens avser; och (ii) du har skriftligt samtycke och/eller tillåtelse från varje identifierbar person som hänvisas till i dina uttalanden att använda deras namn och dylikt i dina uttalanden. Observera att du, genom att använda dig av Q-talks, härmed ges en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, sublicens-kompatibel och överförbar licens för att använda, reproducera, distribuera, förbereda derivatverk av, visa och uttala dig i samband med tjänsten Service och Q-talks (och dess efterträdares) verksamhet, inklusive men utan begränsning för att främja och omfördela en del av eller hela tjänsten (och därmed avledande verk) av dessa i alla mediaformat och via alla mediekanaler. Du ger också härmed alla användare av tjänsten en icke-exklusiv licens för att få tillgång till dina uttalanden och inlägg via tjänsten. Du godkänner vidare att du inte bryter mot några av de restriktioner som anges i Förbjudna användningsområden som hittas i punkt 6.2 nedan. Q-talks stöder inte några användares uttalanden eller åsikter, rekommendationer eller råd uttryckt däri, och vi vägrar uttryckligen ta ansvar för våra användares uttalanden. Q-talks tillåter inte upphovsrättsligt intrångsbrott och intrång i immateriella rättigheter via sin tjänst och vi raderar allt innehåll och alla användarbidrag eller avslutar, om nödvändigt, användarkontot efter att vi korrekt underrättat om att användarens uttalanden eller innehåll överträder andras immateriella äganderättigheter. Q-talks kommer i sådana fall inte att returnera någon betald abonnemangsavgift. För all musik som spelas av användare under användandet av Q- talks är användaren ansvarig för rapportering och betalning av licens/avgifter eller liknande till Koda Gramex eller andra organisationer/företag. Q-talks är inte ansvarig för musik som spelas via Q-talks-appen eller några andra av de tjänster vi tillhandahåller.

5.3 Under användningen av tjänsten kan du stöta på innehåll som kan anses kränkande, oanständigt eller motbjudande. Dock går du på egen risk med på att använda vår tjänst, och vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig för innehåll som kan uppfattas som kränkande, oanständigt eller motbjudande. Du går med på att inte utnyttja och använda tjänsten på något obehörigt sätt, inklusive, men inte begränsat till, intrång eller belastning av nätkapacitet.

5.4 Vi hävdar inte att vår tjänst är tillgänglig på vilken plats som helst. I den utsträckning du väljer att ha tillgång till vår tjänst gör du det på eget initiativ och ansvarar själv för att alla gällande lagar följs, inklusive men inte begränsat till gällande lokala lagar. Vi förbehåller oss rätten att ändra, stänga ner, ta bort eller inaktivera åtkomst till vår tjänst när som helst utan föregående meddelande. Vi är under inga omständigheter ansvariga för borttagandet eller inaktiveringen av vår service. Vi kan också införa gränser för användningen av eller tillgång till vår tjänst utan föregående meddelanden eller ansvar.

5.5 Q-talks kan automatiskt kontrollera din version av den licensierade applikationen. Q- talks har ingen skyldighet att göra tillgängliga uppdateringar. Q-talks kan dock (a) kräva att du hämtar och installerar uppdateringar, eller (b) automatiskt laddar ner och installerar uppdateringar till din enhet.

5.6 Q-talks överväger inte förslag eller idéer, inklusive utan begränsning idéer för nya produkter, tekniker, kampanjer, produktnamn, produktåterkoppling och produktförbättringar (“Feedback”) som hemlig information. Om du skickar någon feedback eller förslag på ämnen och kategorier till Q-talks via webbplatsen, sociala nätverk eller på liknande sätt, bekräftar du och godkänner att Q-talks inte är skyldiga att ge sekretess med avseende på feedback och ingenting i denna licens inskränker eller begränsar Q-talks rätt att självständigt använda, utveckla, utvärdera eller marknadsföra produkter, oavsett om de innehåller feedback eller liknande.

5.7 Du får länka till webbplatsen från en annan webbplats som ägs av dig, förutsatt att du gör det på ett rättvist och juridiskt riktigt sätt som inte skadar eller utnyttjar vårt rykte. Du får inte upprätta länkar på ett sådant sätt att du föreslår någon form av associering, gillande eller godkännande av Q-talks där inget sådant finns. Du får inte bädda in webbplatsen på någon annan webbplats. Q-talks kan dra in tillståndet att länka till webbplatsen när som helst efter eget gottfinnande.

6. Dina skyldigheter
6.1 Du är ansvarig för samtliga av de aktiviteter som försiggår på ditt användarkonto. Du godkänner att omedelbart meddela Q-talks om obehörig användning av ditt användarkonto eller eventuella brott mot säkerheten beträffande ditt användarkonto. Q-talks kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster som kan uppstå till följd av att någon annan använder ditt användarkonto, antingen med eller utan din vetskap. Därtill är du själv ansvarig för eventuella förluster som uppkommit av oss eller en annan part på grund av att någon annan använder ditt användarkonto. Vi rekommenderar därför att du väljer ett lösenord som är svårt att genomskåda och består av bokstäver, siffror och symboler. Q- talks ansvarar inte för de händelser då du inte följer skyldigheterna i denna paragraf.

6.2 Du får inte:

6.2.1 avlyssna eller övervaka, skada eller förändra kommunikation som inte är avsedd för dig

6.2.2 använda någon typ av spindel, virus, mask, trojansk häst eller andra koder eller instruktioner, som är utformade för att förvränga, radera, skada, efterlikna eller plocka isär tjänsten

6.2.3 skicka oönskade meddelanden (även kallad SPAM, SPIM eller SPIT) eller andra meddelanden som inte är tillåtna enligt gällande lag eller använda tjänsten för phishing eller pharming eller för att föreställa eller förvränga anslutningen till en annan person eller enhet

6.2.4 utsätta någon tredje part för material som är kränkande, skadligt för minderåriga, oanständigt eller på annat sätt anstötligt

6.2.5 använda tjänsten för att orsaka eller som avsikt att genera eller skrämma eller hota, trakassera eller kränka någon tredje part

6.2.6 använda (under ditt namn och/eller profilbild) material eller innehåll som är föremål för tredje parts äganderätt, såvida du inte har licens eller tillstånd från ägaren till sådana rättigheter

6.2.7 insamla eller skörda personligt identifierbar information, inklusive kontonamn, från tjänsten eller

6.2.8 påverka eller försöka påverka tillgängligheten av Tjänsten, med DOS eller DDoS- angrepp.

6.2.9 spela in några konversationer som du eller andra deltar i och distribuera inspelningen till tredje part utan tydligt skriftligt godkännande från alla deltagare i konversationsgruppen. Eventuella överträdelser kommer att rapporteras enligt lagstadgade föreskrifter och ditt konto avslutas utan någon ytterligare varning. Eventuellt återstående förbetald abonnemangsavgift återbetalas INTE.

7. Ansvarsfriskrivning.
DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN, INKLUSIVE WEBBPLATSEN OCH DEN LICENSIERADE APPLIKATIONEN, ÄR DIN EGEN RISK OCH ATT DU TAR HELA RISKEN FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, NOGGRANNHET OCH ANSTRÄNGNING, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG, TILLHANDAHÅLLS VÅR TJÄNST “SOM DEN ÄR” OCH “SOM TILLGÄNGLIG”, MED ALLA FEL OCH UTAN NÅGON GARANTI, OCH VI AVSÄGER OSS HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTEN, ANTINGEN UTTRYCKLIGT, IMPLICIT ELLER LAGSTADGAT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OCH/ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, NOGGRANNHET, POSITIVA UPPLEVELSER, OCH ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. VI GARANTERAR INTE ATT DET PÅVERKAR DIN UPPLEVELSE AV TJÄNSTEN ELLER ATT TJÄNSTEN BLIR OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ELLER ATT FEL I TJÄNSTEN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER NÅGOT RÅD FRÅN OSS SKAPAR GARANTI. OM TJÄNSTEN SKULLE LEDA TILL NÅGRA FEL, TAR DU PÅ DIG HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING.

8. Ansvarsbegränsning.
I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET INTE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, ÄR VI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR NÅGON SOM HELST PERSONSKADA ELLER NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, INDIREKTA FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR SOM FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV DATA, AFFÄRSAVBROTT ELLER NÅGRA ANDRA KOMMERSIELLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, OAVSETT ANSVARSPRINCIP (KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER ANNAT) OCH ÄVEN OM VI HAR FÅTT RÅD OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. Under inga omständigheter ska vårt totala ansvar gentemot dig för alla skador överstiga beloppet av noll dollar ($ 0,00). Ovanstående begränsningar kommer att gälla även om ovannämnda råd misslyckas med sitt huvudsakliga syfte. Alla synpunkter som uttrycks i Q-talks-appen är de som presenterar presentatören. De återspeglar inte Q-talks synpunkter. Inte heller kan Q-talks hållas ansvariga alls. Q-talks kan endast användas av personer i åldern 18+ (se också punkt 18)

9. Slutanvändare och exportkontroll.
Du får inte använda eller exportera den licensierade applikationen eller någon produkt eller tjänst som erbjuds på webbplatsen eller via tjänsten, i strid med gällande lagar eller förordningar, inklusive, men inte begränsat till, amerikanska exportlagar och förordningar.

10. Avgifter för Q-talks service.
10.1 Q-talks använder sig av månatlig abonnemang. Kostnaden anges i Google Play eller/och App Store.

10.2 Avgifterna för andra Q-talks-funktioner eller produkter kommer att bekräftas för dig innan du slutför ett köp från Q-talks. Q-talks kan komma att ändra priserna på sådana produkter när som helst utan föregående meddelande. Du kan välja om du vill acceptera de nya avgifterna innan du slutför ditt nästa köp av den aktuella produkten. De nya priserna gäller för ditt nästa köp efter att de nya priserna har publicerats.

10.3 Q-talks kan från tid till annan komma att erbjuda kostnadsfria produkter eller funktioner för en provperiod. Q-talks förbehåller sig emellertid rätten att debitera dig för sådana produkter (i normal takt) om Q-talks bestämmer (efter egen skönsmässig bedömning) att du missbrukar villkoren i erbjudandet, samt om du använder något service, proxy eller andra enheter eller anonym IP-adress som hindrar oss från att hitta dig.

10.4 Q-talks kan ta ut moms eller andra indirekta skatter enligt gällande regler för skattesatser (enligt gällande skatteregler) vid köp av Q-talksabonnemang. Dette sker via Google Play og App Store

10.5 Användning av den licensierade applikationen på mobil- och surfplatta kommer förbruka en del av den tillgängliga datan i det paket du abonnerar på hos din mobiloperatör. Användning utomlands kan leda till betydligt högre kostnader än vad du är van vid och du är ensam ansvarig för att hålla dig informerad om vad som gäller och betala för eventuell roaming och andra avgifter som tas ut av din mobiloperatör.

11. Betalningsmetod – Q-talks abonnemang.
11.1 Du kan köpa ditt abonnemang med hjälp av vilken betalningsmetod som helst som Q- talks tillgängliggör för dig från tid till annan. Det Q-talks-abonnemang som du köper kommer att tillämpas på ditt användarkonto vid inköpstillfället. Vi använder tjänster från tredje part för att behandla dina betalningar och vi kräver att dessa tredje parter tar lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och trafikuppgifter och att följa relevanta lagar. Vänligen läs användarvillkoren och integritetspolicyerna för de tredje parterna innan du lämnar din bank- eller betalningsinformation. Du godkänner att du inte litar på den framtida tillgängligheten av någon funktion eller produkt som erbjuds via Tjänsten för att godkänna eller göra betalningar härunder.

11.2 Q-talks garanterar inte att du kommer att kunna använda din Q-talks abonnemangsbalans för att köpa alla funktioner och produkter. I de fall Q-talks Kredit inte kan användas för att betala för en funktion eller produkt, kommer Q-talks att göra en annan betalningsmetod tillgänglig för dig. Q-talks förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra tillgängliga betalningsmetoder efter eget gottfinnande.

11.3 Automatisk återkommande avgift.

11.3.1 Funktionen för återkommande betalning aktiveras automatiskt när du prenumererar på Q-talks via Google Play (Android) eller App Stores (iOS). Ditt Q-talks-abonnemang kommer att förnyas med samma betalningsmetod som du ursprungligen angav när du registrerade ditt användarkonto.

11.4 Eventuella avgifter som nämns i specifika valutor betraktas enbart som exempel och tar inte hänsyn till valutafluktuationer eller avvikelser.

11.5 Om du använder tjänster från tredje part för att köpa Q-talks-abonnemang, är sådant köp också föremål för villkoren för sådan tredje part (inklusive vad gäller betalningsvillkor, återbetalningar etc.). Eventuella supportfrågor i samband med sådana tredje partstjänster ska ställas till denna tredje part.

12. Återbetalningar.
12.1 Om du anser att du har blivit felaktigt debiterad måste du omedelbart kontakta Google Play eller App Stores (Apple) enligt deras gällande betalningsregler. Inga återbetalningar kommer att ges av Q-talks för någon tredje parts tjänster.

12.2 Q-talks förbehåller sig rätten att vägra återbetalning om Q-talks rimligen misstänker (i) att du otillbörligt försöker utnyttja återbetalningspolicyn, t.ex. genom att göra återkommande återbetalningsförfrågningar avseende samma produkt eller funktion; (ii) om du bryter mot villkoren i denna licens (iii) om Q-talks rimligen misstänker att du använder någon av våra produkter bedrägligt eller att ditt användarkonto används bedrägligt av tredje part. Återbetalningspolicyn påverkar inte någon av dina lagstadgade rättigheter att ställa en fordran; eller (iv) att du köpt din kredit via en tredje parts tjänst och villkoren för sådan tredje part tillåter inte sådan återbetalning.

13. Q-talks’s Ägarrättigheter.
Tjänsten, inklusive webbplatsen och den licensierade Applikationen (inklusive innehåll eller information som finns däri) och alla kopior därav är skyddade av upphovsrätt och andra lagar och fördrag om immateriella rättigheter. Q-talks eller dess licensgivare äger titeln, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter på webbplatsen, den licensierade applikationen och tjänsten samt alla kopior, modifieringar och derivat av dessa och den underliggande mjukvaran (inklusive användares feedback) (“Q-talks Technology “), och din användning av vår Tjänst ger dig inte, och inte heller förvärvar du några, äganderätter i Q- talks Technology.

14. Meddelande och nedtagningsprocedurer Copyright Agent.
Vi respekterar andras immateriella rättigheter och kräver att de personer som använder webbplatsen, tjänsten och den licensierade applikationen gör likaledes. Om du anser att material som är tillgängligt på eller från Tjänsten kränker upphovsrätten, kan du begära att materialet tas bort (eller tillgång till det) genom att kontakta vår upphovsrättsagent.

15. Jurisdiktion.
Danmarks lagar, med undantag för lagkonflikter, reglerar denna licens och din användning av den licensierade applikationen. Du är uttryckligen överens om att domstolarna i Danmark har exklusiv behörighet över något krav eller tvist med Q-talks eller på något sätt relaterat till din användning av den Licensierade Applikationen eller Tjänsten.

16. Ersättning.
Du kommer att ersätta, försvara och hålla oskadliga Q-talks från och mot alla krav, kostnader, skador, förluster, skulder och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader) som uppstår på grund av eller i samband med eventuella anspråk som härrör från eller relaterar till eventuella brott mot dig av denna licens.

17. Länkar till tredje parts webbplatser.
Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser (”Tredje parts webbplatser”). Dessa tredje parts webbplatser tillhandahålls enbart som en fördel för dig. Sådana tredje parts webbplatser är inte kontrollerade av Q-talks och Q-talks är inte ansvarigt för och stöder inte innehållet i sådana tredje parts webbplatser, inklusive information eller material som finns på sådana tredje parts webbplatser. Du måste göra din egen oberoende bedömning angående din interaktion med dessa tredje parts webbplatser.

18. Godkännande av licens.
Du bekräftar att du har möjlighet att ingå i denna licens. Om du är under 18 år har du inte behörighet att godkänna reglerna, villkoren, förpliktelserna, deklarationerna, förklaringarna och garantierna i denna Licens. Detta kräver granskning och godkännande av dina föräldrar eller vårdnadshavare. Du måste vara minst 18 år för att få använda Q-talks app.

19. Allmänt.
Denna Licens är hela överenskommelsen mellan dig och Q-talks som rör Tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga muntliga eller skriftliga meddelanden, förslag och representationer med avseende på Tjänsten eller annat ämne som omfattas av denna Licens. Om någon bestämmelse i denna Licens anses vara ogill, ogiltig, ogenomförbar eller olaglig, ska övriga bestämmelser fortgå i full kraft och effekt. Denna licens får inte göras om eller ändras, förutom som beskrivits häri av Q-talks eller på annat sätt med skriftligt samtycke från Q-talks.

20. Ändringar av Regler och Villkor

Dessa användarvillkor (Regler och Villkor) kan uppdateras då och då. Vid uppdatering kommer “senast uppdaterade” datum nedan och i toppen ändras och de nya användarvillkoren (Regler och Villkor) publiceras online.

REGLER OCH VILLKOR, Uppdaterad 19 maj 2019