Q-talks VILKÅR OG BETINGELSER

Opdateret 19. maj 2019

Other languages:

Velkommen til Q-talks!

Q-talks IVS (“Q-talks ” eller “vi” eller “os” eller “vores” eller andre lignende pronomen) tilbyder dig ( “du”, “din” eller ”dig”) gruppe samtaler / “kalder” app via Q-talks, et licenseret software program ( “licenseret applikation”) til mobile enheder og tablets, der findes på Q-talks’s hjemmeside på www.q-talks.com ( “webstedet”) eller andre tredjeparts websteder eller i App Store (iOS) eller / og Google Play(Android). Hjemmesiden, Applikation og de forskellige Q-talks produkt(er), der tilbydes til dig kan være kollektivt nævnt i disse vilkår som “Applikation/Appen/Service”. Vores Applikation licens er licenseret, ikke solgt til dig for brug under betingelserne i denne licens, medmindre en vare eller tjenesteydelse er ledsaget af en særskilt licensaftale, i hvilket tilfælde vilkårene i den separate licensaftale vil være gældende, underlagt din forudgående accept af den separate licensaftaler. Vi forbeholder os alle rettigheder til Q-talks. Denne licens er et bindende juridisk dokument mellem Q-talks og du, som forklarer dine rettigheder og forpligtelser som en bruger af Q-talks appen ( “Licens”). Ved at bruge Q-talks appen anerkender og accepterer du vilkårene i denne licens samt Q-talks fortrolighedspolitik. Hvis du ikke er enig i nogle af disse vilkår, kan du ikke benytte Q-talks appen overhovedet. Q-talks er ikke en erstatning for din almindelige mobil eller fastnet telefon, og det er ikke muligt, for dig, at foretage nødopkald til alarmcentralen. Du skal benytte dig af andre telefoniske ordninger for at sikre, at du kan foretage alarmopkald, hvis nødvendigt. TJEK Anvendelsesbegrænsning: I nogle lande er der restriktioner på brugen af Q-talks Applikationen. Det er dit ansvar at sikre, at du lovligt må bruge Q-talks, hvor end du befinder dig.

1. Licensens omfang
Denne licens er en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at bruge den Licenserede Applikation på enhver mobil enhed eller tablet eller personlig computer, som du ejer eller administrerer/kontrollerer/bruger. Du må ikke distribuere eller gøre den Licenserede Applikation tilgængelig over et netværk, hvor den kan bruges af flere mobile enheder eller tablets på samme tid. Du må ikke udleje, lease, udlåne, sælge, videredistribuere eller underlicensere den Licenserede Applikation. Du må ikke kopiere (medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne licens), dekompilere, foretage reverse engineering, adskille, forsøge at udlede kildekoden til, ændre eller skabe afledte værker af den Licenserede Applikation, opdateringer, eller en del heraf (medmindre ovenstående begrænsning er forbudt ved gældende lov, eller tillades af de licensaftaler for brugen af enhver åbne indkøbte komponenter af den Licenserede Applikation, hvis nogen). Desuden enhver kommerciel kopiering eller distribution, offentliggørelse eller udnyttelse af Webstedet, eller indhold, software, kode, data eller materialer på eller fra webstedet, er strengt forbudt, medmindre du har fået udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra os eller de gældende rettigheder i Danmark giver tilladelse til dette. Ethvert forsøg på at gøre dette, er en overtrædelse af vores rettigheder. Hvis du overtræder disse restriktioner, kan du blive retsforfulgt og gjort erstatningsansvarlig. Vilkårene i licensaftalen regulerer alle opgraderinger leveret af os, som erstatter og / eller supplerer vores service, medmindre en sådan opgradering ledsages af en separat licens, i hvilket tilfælde vilkårene i den pågældende licens regulerer.

2. Tilladelse til brug af data
Hvordan Q-talks modtager, indsamler og bruger oplysninger om dig fra din brug af Tjenesten generelt, herunder personlige oplysninger, er mere detaljeret beskrevet i Q-talks fortrolighedspolitik. Ved at bruge den Licenserede Applikation, forstår og accepterer du, at vi kan indsamle og anvende tekniske data og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til tekniske oplysninger om din mobile enhed og tablet, systemet og programmer samt ydre enheder, som indsamles periodisk for at lette leveringen af softwareopdateringer, produktsupport og andre produkt(er) til dig (hvis nogen) i relation til den Licenserede Applikation. Vi kan bruge disse oplysninger til at forbedre vores service og til statistik.

3. Ændringer i denne licens
Q-talks kan foretage ændringer af betingelserne i denne licens fra tid til anden. Q-talks vil offentliggøre ændringerne i appen og på vores hjemmeside. Ændringerne vil træde i kraft, når de er offentliggjort. Læs venligst denne licens regelmæssigt. Du forstår og accepterer, at din accept af vilkårene i denne licens eller din brug af Tjenesten efter datoen for offentliggørelsen af forskellige vilkår udgør din accept af de opdaterede vilkår. Hvis du ikke er enig med de ændrede vilkår, kan du opsige dit forhold til Q-talks i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

4. Opsigelse
4.1 Licens er gældende, indtil den opsiges af dig eller os. Du kan opsige dit forhold til Q-talks til enhver tid. Hvis du bruger vores 30 dages prøveperiode, kan du blot stoppe med at bruge tjenesten eller slette vores Licenserede Applikation. Hvis du er tilmeldt vores “Q-talks udvidet” abonnement (beskrevet nedenfor), kan du anmode om, at Q-talks sletter din brugerkonto (som defineret nedenfor). Q-talks har mulighed for at opsige dine rettigheder under denne licens samt slette din bruger konto uden varsel, hvis du ikke overholder vilkårene i denne licens. Ved ophør af licensen, skal du ophøre med al brug af den Licenserede Applikation, og destruere alle kopier eller dele af den Licenserede Applikation.

4.2 Desuden har Q-talks ret til at opsige sit forhold til dig, eller opsige eller suspendere din brug af Tjenesten til enhver tid:

4.2.1 hvis du er i strid med vilkårene i denne licens

4.2.2 hvis Q-talks med rimelighed kan antage, at du bruger Tjenesten til at bryde loven eller krænker tredjemands rettigheder

4.2.3 hvis Q-talks med rimelighed kan antage, at du forsøger at uretfærdigt udnytte eller misbrug nogen af vores politikker

4.2.4 hvis Q-talks med rimelighed kan antage, at du bruger nogen af vores produkter svigagtigt eller at din “User Account” bliver brugt af tredjemand svigagtigt

4.2.5 hvis du har købt “Q-talks Abonnement” (som defineret nedenfor) fra en uautoriseret forhandler

4.2.6 straks, hvis det er nødvendigt på grund af en ændring i lovgivningen / regulering af en regulator eller myndighed med en lovlig mandat i en bestemt område, eller af en af Q-talks partnere

4.3 Q-talks kan foretage en sådan opsigelse ved at forhindre dig adgang til Tjenesten/Appen/Applikationen, hvor det er relevant. Vi forbeholder os retten til at slette din brugerkonto, der ikke har tilknyttet et betalende abonnement, der har været inaktiv i mere end et (1) år.

4.4 Q-talks lukker/sletter en brugerkonto øjeblikkeligt uden yderligere varsel, hvis der gentagne gange modtages rapportering i.f.a. klager fra andre brugere om misbrug af Q-talks. Misbrug som: Shikane, mobning, spolering af samtalen for andre mm. Hvis der modtages klager målrettet en specifik bruger, vil Q-tals sende en mail til den pågældende bruger med en påmindelse om gældende regler. Hvis der herefter modtages yderligere klage(r) lukkes/slettes brugerkontoen øjeblikkeligt uden yderligere information til den pågældende.

5. Tjenesten
5.1 Når du har downloadet den Licenserede Applikation og hermed blevet en Q-talks bruger, kan du gratis deltage i samtaler – dog vil din samtaletid være begrænset til 30 dage. Desuden giver Q-talks dig mulighed for at blive en Udvidet “Q-talks” bruger, som giver dig mulighed for at deltage i samtaler 24/7 uden tidsbegrænsninger. Du vil også kunne oprette emnegrupper, via Q-talks administrationen – kontakt Q-talks på [email protected]

5.2 Tjenesten giver også brugerne mulighed for at dele viden og generel information. Du anerkender og accepterer, at det du udtaler dig om via holdninger, meninger, rådgivning mm er dit ansvar. Q-talks kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle bruger udtalelser, rådgivning eller / og holdninger. Du er eneansvarlig for dine egne bidrag/udtalelser og konsekvenserne af disse. BRUGERINFORMATION repræsenterer ikke nødvendigvis synspunkter eller udtalelser fra Q-talks, og Q-talks giver ingen garantier med hensyn til gyldigheden, nøjagtigheden eller juridiske status af brugerindhold. I forbindelse med dine bidrag, bekræfter du, repræsenterer, og / eller garanterer, at: (i) du ejer eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, og tilladelser til at bruge og tillade Q-talks til at bruge alle patenter, varemærker, handel hemmelighed, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder i og til dine brugerbidrag på den måde påtænkt af Tjenesten og denne licens og (ii) du har skriftlig tilladelse og / eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar enkeltperson refereres i din bruger materialet til at bruge deres navn og billede i din bruger materialet. Du giver hermed også alle brugere af Tjenesten en ikke-eksklusiv licens til at få adgang til dine Brugerbidrag via Tjenesten. Du accepterer endvidere at du ikke vil krænke nogen af de begrænsninger, der er anført i de forbudte anvendelser angivet i punkt 6.2 nedenfor. Q-talks støtter ingen Brugerbidrag eller udtalelser, henstillinger, eller rådgivning udtrykt deri, og vi fralægger os ethvert ansvar i forbindelse med Brugerbidrag. Q-talks tillader ikke copyright ulovlige aktiviteter og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder via sin service, og vi vil fjerne alt indhold og brugerbidrag hvis korrekt anmeldt, at sådant indhold eller Brugeren krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Q-talks kan ydermere vælge at lukke brugerkontoen, hvis nødvendigt. Q-talks vil ikke returnere ej heller være forpligtet til at tilbagebetale modtaget abonnementsgebyr opkrævet via App Stores (Apple) eller Google Play (Android) i sådanne tilfælde. Enhver Enhver form for musik, en bruger afspiller via Q-talks, skal brugeren rapportere og betale licens/gebyr til Koda/Gramex. Brugeren er ansvarlig for rapportering og afregning til Koda Gramex eller andre organisationer/virksomheder. Q-talks kan ikke holdes ansvarlig for musik afspillet gennem Q-talks appen overhovedet.

5.3 I forbindelse med brug af Tjenesten, kan du støde på indhold, som kan anses for krænkende, usømmeligt eller anstødeligt. Ikke desto mindre accepterer du at bruge vores Service på egen risiko, og vi har ikke noget ansvar over for dig for indhold, der kan vise sig at være anstødeligt, usømmeligt eller anstødeligt. Du accepterer ikke at benytte og udnytte Tjenesten på nogen uretmæssig måde, herunder men ikke begrænset til, indtrængen eller belastning af netværkskapaciteten.

5.4 Vores service er ikke til rådighed til brug på et bestemt sted. I det omfang du vælger at få adgang til vores service, er det på eget initiativ og du er ansvarlig for at overholde gældende love, herunder men ikke begrænset til gældende lokal lovgivning. Vi forbeholder os ret til at ændre, suspendere, fjerne eller deaktivere adgang til vores service til enhver tid uden varsel. I intet tilfælde er vi ansvarlig for fjernelse af eller hindring af adgangen til vores service. Vi kan også pålægge begrænsninger på brugen af eller adgang til vores service uden varsel eller ansvar.

5.5 Q-talks kan automatisk kontrollere din version af den Licenserede Applikation. Q-talks har ingen forpligtelse til at levere opdateringer. Dog kan Q-talks (a) kræve, at du downloade og installerer opdateringer; eller (b) automatisk downloade og installere opdateringer til din enhed.

5.6 Q-talks mener ikke, forslag eller ideer, herunder uden begrænsning til ideer til nye produkter, teknologier, kampagner, produktnavne, produkt tilbagemeldinger og produktforbedringer ( “Feedback”) for at være fortrolige oplysninger. Hvis du sender feedback eller forslag til emner og kategorier til Q-talks gennem webstedet, sociale netværk, emails eller på anden vis, anerkender og accepterer du, at Q-talks ikke er under nogen tavshedspligt med hensyn til feedback og intet i denne licens begrænser Q-talks´s ret til selvstændigt at anvende, udvikle, evaluere eller markedsføre produkter, uanset inkorporeret feedback eller andet.

5.7 Du kan linke til hjemmesiden fra en anden hjemmeside ejet af dig, hvis du gør det på en måde, der er fair og lovlig og ikke skader vores omdømme eller drage fordel af det. Du skal ikke oprette et link på en sådan måde, at foreslå enhver sammenslutning, godkendelse eller godkendelse af Q-talks , hvor der ikke eksisterer. Du må ikke webstedet på et andet websted. Q-talks kan tilbagekalde tilladelsen til at linke til hjemmesiden til enhver tid efter eget skøn.

6. Dine forpligtelser
6.1 Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der sker på din brugerkonto. Du accepterer straks at underrette Q-talks af enhver uautoriseret brug af din bruger-konto eller ethvert brud på sikkerheden med hensyn til din brugerkonto. Q-talks vil ikke være ansvarlig for tab, som du måtte lide som følge af en anden person bruger din brugerkonto, enten med eller uden din viden. Derudover kan du blive holdt ansvarlig for eventuelle tab af os eller en anden part på grund af en anden bruger din brugerkonto. Derfor anbefaler vi, at du vælger en adgangskode, der er svær at gætte og består af bogstaver, tal og symboler. Q-talks tager intet ansvar for din manglende overholdelse af forpligtelserne i dette stykke.

6.2 Du må ikke:

6.2.1 opsnappe eller monitor, skader eller ændre enhver kommunikation, som ikke er beregnet til dig

6.2.2 bruge nogen form for edderkop, virus, orm, trojansk hest eller andre koder eller instruktioner, der er designet til at forvrænge, slette, skade, efterligne eller adskille Tjenesten

6.2.3 sende uanmodet kommunikation (også benævnt “SPAM”, “SPIM” eller “SPIT”) eller en kommunikation ikke tilladt ifølge gældende lov eller bruge tjenesten med henblik på phishing eller pharming eller udgive eller fortegne tilknytning til en anden person eller enhed

6.2.4 udsætte nogen tredjepart for materiale, som er krænkende, skadeligt for mindreårige, uanstændigt eller på anden måde stødende på nogen måde

6.2.5 bruge Tjenesten til at forårsage eller har til hensigt at forårsage forlegenhed eller angst for, eller at true, chikanere eller invadere privatlivets fred for enhver tredje part

6.2.6 anvende (herunder som en del af dit navn og / eller profil billede) materiale eller indhold, der er underlagt nogen tredjeparts ejendomsrettigheder, medmindre du har en licens eller tilladelse fra ejeren af disse rettigheder

6.2.7 indsamle eller høste nogen personligt identificerbare oplysninger, herunder konto navne, fra Tjenesten eller

6.2.8 indflydelse eller forsøge at påvirke tilgængeligheden af Tjenesten, med et denial of service (DOS) eller distribueret denial of service (DDoS) angreb.

6.2.9 optage en samtale, du eller andre deltager i uden accept fra de andre deltagere. Det er IKKE lovligt at distribuere eventuelle tilladte samtaleoptagelser til tredje part uden fuld skriftlig accept fra alle deltagerne i den pågældende samtale. Enhver overtrædelse, vil blive anmeldt i.h.t. gældende love og regler for beskyttelse af privatlivets fred. Ens konto vil blive lukket med det samme uden yderligere varsel – eventuelt forudbetalt abonnement vil IKKE blive refunderet.

7. Garantifraskrivelse
Garantifraskrivelse. DU anerkender og accepterer udtrykkeligt, AT BRUG AF TJENESTEN, herunder webstedet og licensen ANVENDELSE ER PÅ EGEN RISIKO OG AT HELE RISIKOEN tilfredsstillende kvalitet, ydelse, nøjagtighed OG INDSATS ER DIT ANSVAR. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, LEVERES VORES SERVICE “SOM DEN ER” OG “SOM TIL RÅDIGHED”, MED ALLE FEJL OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, OG VI HERMED SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL SERVICE, HVERKEN UDTRYKKELIG, UNDERFORSTÅET ELLER LOVPLIGTIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER OG / ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, for tilfredsstillende kvalitet, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, nøjagtighed, for uforstyrret benyttelse, OG IKKE-OVERTRÆDELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER. VI GARANTERER IKKE FOR DIN BRUG AF TJENESTEN ELLER AT TJENESTEN VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEJLFRI, ELLER AT FEJL I TJENESTEN VIL BLIVE RETTET. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD FRA OS UDGØR EN GARANTI. HVIS TJENESTEN forårsager nogen FEJL, PÅTAGER DU ALLE OMKOSTNINGER, DEN NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION.

8. Begrænsning af ansvar
I DET OMFANG, DET IKKE VED LOV ER OS PÅBUDT, ER VI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ansvarlig for personskade, ELLER NOGEN HÆNDELIGE, særlige, indirekte skader eller følgeskader, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF PROFIT, TAB AF DATA, DRIFTSTAB ELLER ANDRE SKADER ELLER TAB, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG ELLER MANGLENDE BRUG AF SERVICE, UANSET ÅRSAGEN, UANSET OM ANSVAR (KONTRAKT, TORT ELLER ANDET) OG SELVOM VI ER BLEVET BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Under ingen omstændigheder vil vores samlede ansvar over for dig for alle skader overstiger mængden af Nul kroner (DKK 0,00) Eventuelle synspunkter, meninger og udtalelser af enhver karakter der udtrykkes i Q-talks appen, tilhører den/de person(er), som disse kommer fra; De repræsenterer ikke Q-talks synspunkter og/eller holdninger på nogen måde. Q-talks kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle synspunkter, meninger og udtalelser, der ytres af brugerne i samtalerne via Q-talks appen. Q-talks bør kun anvendes af personer over 18+ (se også afsnit 18)

9. Slutbrugere og eksportkontrol
Du vil ikke bruge eller eksportere den Licenserede Applikation eller produkt eller service, der tilbydes på stedet eller via Tjenesten, i strid med gældende love eller regler.

10. Gebyrer for Q-talks service.
10.1 Q-talks er baseret på abonnement. Priserne er i App Store og Google Play.

10.2 Priser/omkostninger/afgifter for andre Q-talks funktioner eller produkter vil blive bekræftet til dig, før du gennemfører et køb fra Q-talks. Q-talks kan ændre priserne på disse produkter til enhver tid uden varsel. Du kan vælge, om du vil acceptere de nye afgifter/priser/omkostninger forud for afslutning af dit næste køb af gældende produkt. De nye priser vil gælde for dit næste køb, efter at de nye priser er blevet offentliggjort.

10.3 Fra tid til anden kan Q-talks tilbyde produkter eller funktioner til rådighed uden beregning for en prøveperiode. Dog forbeholder Q-talks ret til at opkræve betaling for sådanne produkter (efter den normale sats) i tilfælde af, at Q-talks vurderer (efter rimelige skøn), at du misbruger vilkårene i tilbuddet, herunder om du bruger en tjeneste, proxy eller andre enheder eller anonym IP-adresse, der forhindrer os i at lokalisere dig.

10.4 Q-talks er forpligtet til at opkræve moms eller andre afgifter efter gældende nationale regler (iflg. gældende skatteregler) på tidspunktet for købet af Q-talks abonnement. Dette sker automatisk via App store og Google Play.

10.5Brugen af Q-talks Applikationen på din smartphone og/eller tablet vil kræve forbrug af din datapakke (hvis brug af tilgængelig gratis wifi). En datapakke som du abonnerer på via din mobiltelefon netværksoperatør. Forbrug i udlandet kan medføre betydeligt højere omkostninger end almindeligt forbrug, og du alene er ansvarlig for at holde dig informeret og betale for eventuel roaming og dataforbrug, som opkræves af din mobiltelefon netværksoperatør/teleselskab.

11. Betaling – Q-talks abonnement
11.1 Du kan købe dit abonnement ved hjælp af enhver betalingsmetode til rådighed for dig af Q-talks fra tid til anden. Vi bruger produkt(er) fra tredjepart til at behandle dine betalinger, og vi kræver, at disse tredjeparter træffer de nødvendige organisatoriske og tekniske foranstaltninger til at beskytte dine personlige data og trafikdata og til at overholde relevante love. Læs venligst betingelserne for brug og privatliv politikker af disse tredjeparter, før du oplyser dine bankdetaljer eller betalingsoplysninger.

11.2 Q-talks garanterer ikke for, at du vil være i stand til at bruge dit Q-talks abonnement til at købe alle funktioner og produkter. Hvor Q-talks abonnementet ikke kan bruges til at betale for en funktion eller et produkt, vil Q-talks stille en anden betalingsmetode til rådighed for dig. Q-talks forbeholder sig ret til at fjerne eller ændre de tilgængelige betalingsmetoder efter eget skøn.

11.3 Automatisk Tilbagevendende Opkrævning – Udvidet Q-talks abonnement.

11.3.1 Den tilbagevendende afgift funktion vil automatisk blive aktiveret, når du tegne Q-talks via Google Play (Android) eller App Stores (iOS). Dit Q-talks abonnement vil blive fornyet via den samme betalingsmetode, du oprindeligt benyttede dig af, da du registrerede din brugerkonto via Google Play eller App Stores (iOS).

11.4 Eventuelle udgifter, der er nævnt i bestemte valutaer udelukkende betragtes som eksempler, og ikke tager valutaudsving eller uoverensstemmelser i betragtning.

11.5 Hvis du bruger tredjeparts produkt(er) til at købe Q-talks abonnement, sådan køb er også underlagt vilkårene i en sådan tredjepart (herunder med hensyn til betalingsbetingelser, refusioner, etc.). Eventuelle støtte anmodninger i forbindelse med sådanne tredjeparts produkt(er) meddeles af dig til sådanne tredjeparter.

12. Refundering af betaling
12.1 Hvis du mener, at du er fejlagtigt blevet registreret med et udvidet betalende abonnent, skal du kontakte Google Play (Android) eller App Stores (iOS) hurtigst muligt i.h.t. deres gældende salgs/betalingsregler.

12.2 Q-talks forbeholder sig retten til at afvise en anmodning om refusion, hvis Q-talks med rimelighed mener (i), du forsøger at uretfærdigt at udnytte denne politik, for eksempel ved gentagne anmodninger om tilbagebetaling i forbindelse med det samme produkt eller funktion; (Ii), hvis du er i strid med vilkårene i denne licens; (Iii) Hvis Q-talks med rimelighed kan antage, at du bruger nogen af vores produkter i.f.b med svig, eller at din brugerkonto bliver brugt af tredjemand svigagtigt. Denne refusion påvirker ikke nogen af dine lovbestemte rettigheder til at forfølge et krav; eller (iv), hvis du har købt dit abonnement gennem en tredjepart service (Google Play (Android) eller App Stores (iOS)) og vilkårene for en sådan tredjepart ikke tillader en sådan tilbagebetaling.

13. Q-talks ejerskabs rettigheder
Tjenesten, herunder Webstedet og Licenserede Applikation (herunder indhold eller oplysninger indeholdt heri), og alle kopier heraf er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle love og regulativer. Q-talks eller dets licensgivere ejer titlen, ophavsret og andre immaterielle rettigheder til hjemmesiden, Licensed ansøgning og service og alle kopier, modifikationer og afledte værker heraf, og den underliggende software (herunder enhver bruger Feedback) ( “Q-talks Teknologi “), og din brug af vores service giver dig aldrig/på intet tidspunkt ejendomsret i Q-talks Technology.

14. Meddelelse procedurer Copyright Agent
Vi respekterer de intellektuelle ejendomsrettigheder og kræver, at dem, der bruger hjemmesiden, Service og licenserede applikation gøre det samme. Hvis du mener, at eventuelle materialer tilgængelige på eller fra Tjenesten krænker din ophavsret, kan du anmode om fjernelse af disse materialer (eller adgang hertil) ved at kontakte vores ophavsret agent.

15. Retskreds
Lovene i Danmark, regulerer denne licens og din brug af den Licenserede Applikation. Du accepterer udtrykkeligt, at domstolene i Danmark er eksklusivt gældende over ethvert krav eller tvister med Q-talks eller på nogen måde at din brug af den Licenserede Applikation eller service.

16. Erstatning
Q-talks er ikke erstatningsansvarlig på nogen måde – du(herunder bruger af Q-talks) erklærer at Q-talks kan gøre krav på omkostninger, skader, tab, forpligtelser og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger), der udspringer af eller i forbindelse med ethvert krav som følge af eller i forbindelse til enhver misligholdelse af denne licens.

17. Links til tredjeparts websteder
Webstedet kan indeholde links til andre tredjeparts websteder (“Third Party steder”). Disse tredjeparts websteder er udelukkende en service til dig. Tredjepart steder er ikke under Q-talks’s kontrol, og Q-talks er ikke ansvarlig for og støtter ikke indholdet af sådanne tredjeparts websteder, herunder enhver oplysning eller materiale, der er indeholdt af sådanne tredjeparts websteder.

18. Accept af licens
Du bekræfter, at du har lov til at godkende og indgå denne licens. Hvis du er under 18 år, er du ikke lovmæssigt myndig til at acceptere de vilkår, betingelser, forpligtelser, bekræftelser, erklæringer og garantier, der er fastsat i denne licens. Dette kræver at dine forældre eller din lovmæssige værge gennemlæser og godkender denne på dine vegne. Du skal min være 18 år for at benytte Q-talks appen.

19. General
Denne licens udgør hele aftalen mellem dig og Q-talks vedrørende Tjenesten og erstatter alle tidligere eller samtidige mundtlige eller skriftlige kommunikation, forslag og repræsentationer med hensyn til Tjenesten eller andre frembringelser er omfattet af denne licens. Hvis en bestemmelse i denne licens anses for at være ugyldig, ugyldige, uden retskraft eller ulovligt, skal de øvrige bestemmelser fortsætte i fuld kraft og effekt. Denne licens kan ikke ændres undtagen som beskrevet heri ved Q-talks eller på anden måde med den skriftlige aftale af Q-talks.

20. Ændringer af Vilkår og Betingelser
Disse brugsbetingelser (vilkår og betingelser) opdateres fra tid til anden. Ved opdatering ændres de “sidst opdaterede” datoen nedenfor og øverst, og de nye brugsbetingelser (regler og vilkår) offentliggøres online.

Vilkår og Betingelser, opdateret 19. maj 2019